Các thuật ngữ trong lô đề – bao lô

Các thuật ngữ trong lô đề - bao lô